İSTANBUL - Kamu alımlarında orta ve yüksek teknolojili yerli ürüne yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu hale getirilmesine karşı kamu hastaneleri oranı yüzde 1 olarak uygulayacak. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun (TKHK) Başkan Uzm. Dr. Zafer Çukurova imzasıyla kamu hastanelerine geçtiği yazıda düzenlemede ‘yüzde 15’e kadar’ ibaresinin yer aldığı ve hangi oranın uygulanabileceği konusunun açık olmadığı belirtilerek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan görüş çerçevesinde yüzde 1’lik fiyat avantajı uygulanacağı dile getirildi. 

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Genel Sekreteri Refika Eser, Kamu Hastaneleri Kurumu’nun bütçesine bu kanuni zorunluluğa özgü ek ödenek getirilmediği sürece yüzde 15 avantaj uygulamasının mümkün görünmediğini belirtti. Yerli üreticinin tek isteğinin yabancılarla eşit şartlarda ihaleye girmek olduğunu anlatan Eser, “Üretici lehine kalıcı destek sağlanması için yerli malı kullanan hastanelerin kendi bütçelerine yüzde 15 e kadar ek katkı sağlanması daha doğru olabilir. Belki o zaman yerli malı kullanmaya alışabilirler. Kamu Hastaneleri Kurumu’nun yerli ürüne yüzde 1’lik bir avantaj sağlaması sadece kanuni zorunluluğu yerine getirmiş olmak içindir” dedi.